Google Chrome apre pagine pubblicitarie da solo [Chiuso]

Sanga92 1 Posti lunedì 26 settembre 2016Data di registrazione martedì 27 settembre 2016 Ultimo intervento - 27 set 2016 alle 14:48 - Ultima risposta: n00r 22869 Posti giovedì 19 marzo 2009Data di registrazioneContribuenteStato venerdì 29 dicembre 2017 Ultimo intervento
- 27 set 2016 alle 14:59
# AdwCleaner v6.020 - Logfile created 27/09/2016 at 14:44:50
# Updated on 14/09/2016 by ToolsLib
# Database : 2016-09-27.1 [Server]
# Operating System : Windows 10 Pro (X86)
# Username : federico - TEST-PC
# Running from : C:\Users\federico\Downloads\adwcleaner_6.020 (1).exe
# Mode: Clean
# Support : https://toolslib.net/forum


*
     • [ Services ] *****
     • [ Folders ] *****
     • [ Files ] *****


[-] File deleted: C:\Users\federico\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxps_static.cmptch.com_0.localstorage
[-] File deleted: C:\Users\federico\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxps_static.cmptch.com_0.localstorage-journal
[-] File deleted: C:\Users\federico\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_static.coupontime00.coupontime.co_0.localstorage
[-] File deleted: C:\Users\federico\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_static.coupontime00.coupontime.co_0.localstorage-journal


*
     • [ DLL ] *****
     • [ WMI ] *****
     • [ Shortcuts ] *****
     • [ Scheduled Tasks ] *****
     • [ Registry ] *****
     • [ Web browsers ] *****


[-] [C:\Users\federico\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default] [startup_urls] Deleted: hxxp://start.mysearchdial.com/?f=1&a=irmsd72&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtC0ByByB0AzyyBtCyBtDyEtBtDzztN0D0Tzu0SyCtDtAtN1L2XzutBtFtBtFyEtFzzyDyDtN1L1Czu1L1C1H1B1QyBtB&cr=1963808869&ir=
[-] [C:\Users\federico\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default] [startup_urls] Deleted: hxxp://start.iminent.com/?appId=C527D969-D554-4005-A9CD-48ACE0ED08EF
[-] [C:\Users\federico\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default] [startup_urls] Deleted: hxxps://it.search.yahoo.com/yhs/web?hspart=iry&hsimp=yhs-fullyhosted_003&type=wny_ir_15_16¶m1=1¶m2=f%3D7%26b%3DChrome%26cc%3Dit%26pa%3DWinYahoo%26cd%3D2XzuyEtN2Y1L1QzuyBzzzzyEtA0CtA0B0ByDzy0F0CtBzyyDtN0D0Tzu0StCtBtDtAtN1L2XzutAtFtCtDtFtBtFtCtN1L1CzutN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StDyD0CyCzy0FtBzztGzytDyBtAtG0Bzz0EzytGtD0BzztDtGtCyCyDtAtD0FyCyC0E0Dzz0F2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SyB0FtB0AtB0B0E0DtG0FtAtBzytGyE0CtByEtG0ByDyEyCtG0B0D0B0A0EyDtDzyyBtAyCtB2QtN0A0LzuyEtN1B2Z1V1T1S1NzuyBtCyD%26cr%3D1203311327%26a%3Dwny_ir_15_16%26os%3DWindows 8.1
[-] [C:\Users\federico\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default] [startup_urls] Deleted: hxxp://it.yhs4.search.yahoo.com/yhs/web?hspart=iry&hsimp=yhs-fullyhosted_003&type=wny_ir_15_16¶m1=1¶m2=f%3D7%26b%3DChrome%26cc%3Dit%26pa%3DWinYahoo%26cd%3D2XzuyEtN2Y1L1QzuyBzzzzyEtA0CtA0B0ByDzy0F0CtBzyyDtN0D0Tzu0StCtBtDyEtN1L2XzutAtFzytFzztFtDtN1L1CzutN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyE0D0F0DyE0B0A0AtG0A0Czy0CtGyDzztCyEtG0AyEyC0AtGtBtDyBzy0Dzz0CzztDzz0EtC2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SzytB0B0CzzyDtD0CtG0EtA0C0BtGyEtD0AtBtGzz0B0CtCtG0B0F0DyDtDzzzyzzyBzz0Fzz2QtN0A0LzuyEtN1B2Z1V1T1S1NzuyBtCyC%26cr%3D1882115949%26a%3Dwny_ir_15_16%26os%3DWindows 8.1
[-] [C:\Users\federico\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default] [startup_urls] Deleted: hxxp://it.yhs4.search.yahoo.com/yhs/web?hspart=iry&hsimp=yhs-fullyhosted_003&type=wny_ir_15_16¶m1=1¶m2=f%3D7%26b%3DChrome%26cc%3Dit%26pa%3DWinYahoo%26cd%3D2XzuyEtN2Y1L1QzuyBzzzzyEtA0CtA0B0ByDzy0F0CtBzyyDtN0D0Tzu0StCtBtDyEtN1L2XzutAtFzytFzztFtDtN1L1CzutN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyC0B0E0DyBtCtAyCtGzy0FyB0FtGzytCzyyEtGyDyBtBtBtGyD0C0DyEtB0C0C0CtCtAyDyD2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SyB0D0FtAzy0EyB0AtGtByC0CyDtGyEyCyEtBtGzyzz0FtAtG0AtAtDyDtCtA0AtByD0CtB0E2QtN0A0LzuyEtN1B2Z1V1T1S1NzuyBtCyC%26cr%3D995333579%26a%3Dwny_ir_15_16%26os%3DWindows 8.1
[-] [C:\Users\federico\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default] [startup_urls] Deleted: hxxp://it.yhs4.search.yahoo.com/yhs/web?hspart=iry&hsimp=yhs-fullyhosted_003&type=wny_ir_15_17¶m1=1¶m2=f%3D7%26b%3DChrome%26cc%3Dit%26pa%3DWinYahoo%26cd%3D2XzuyEtN2Y1L1QzuyBzzzzyEtA0CtA0B0ByDzy0F0CtBzyyDtN0D0Tzu0StCtBtDyDtN1L2XzutAtFtCtDtFtBtFtDtN1L1CzutN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StCzztC0CtB0FtC0DtG0C0BzzyBtGzyyDzzzytG0DtCzy0CtGtC0FtBtB0A0ByDtA0EyDtA0F2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2S0B0AyB0AtAyEyDyDtGzyzy0B0CtGyE0AtByBtG0BtDzy0AtG0CyEtDyCtAyB0A0BtBtC0CtA2QtN0A0LzuyEtN1B2Z1V1T1S1NzuyBtDzz%26cr%3D1683747864%26a%3Dwny_ir_15_17%26os%3DWindows 8.1
[-] [C:\Users\federico\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default] [startup_urls] Deleted: hxxp://it.yhs4.search.yahoo.com/yhs/web?hspart=iry&hsimp=yhs-fullyhosted_003&type=wny_ir_15_17¶m1=1¶m2=f%3D7%26b%3DChrome%26cc%3Dit%26pa%3DWinYahoo%26cd%3D2XzuyEtN2Y1L1QzuyBzzzzyEtA0CtA0B0ByDzy0F0CtBzyyDtN0D0Tzu0StCtBtDzztN1L2XzutAtFtCtDtFtBtFtDtN1L1CzutN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyCyD0CzzzyyCtA0FtGyEtD0DtDtG0F0BtD0EtG0CtB0AyEtGtAtC0Fzy0EyB0CyCzz0FtB0F2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2StA0C0BtCyBtDtDyBtG0Ezy0EyEtGyEzyyC0EtGzz0EyCtAtGyDyDzytD0CtAtByB0DyD0ByB2QtN0A0LzuyEtN1B2Z1V1T1S1NzuyBtBtA%26cr%3D178732727%26a%3Dwny_ir_15_17%26os%3DWindows 8.1
[-] [C:\Users\federico\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default] [startup_urls] Deleted: hxxp://www.mystartsearch.com/?type=hp&ts=1441215868&z=30aa02525054935a18aff30g4zez7gfodg4wcmaz8e&from=cmi&uid=WDCXWD7500BPVX-55JC3T0_WD-WX71E23KAE32KAE32
[-] [C:\Users\federico\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default] [startup_urls] Deleted: hxxp://www.yoursearching.com/?type=hp&ts=1449655742&z=2050c7b2bdb1d45f0c344begezcz7t2q5w7wamfz7g&from=cornl&uid=WDCXWD7500BPVX-55JC3T0_WD-WX71E23KAE32KAE32
[-] [C:\Users\federico\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default] [startup_urls] Deleted: hxxp://mail.ru/cnt/10445?gp=811036


*


:: "Tracing" keys deleted
:: Winsock settings cleared


*


C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C0].txt - [11835 Bytes] - [22/09/2016 16:14:01]
C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C2].txt - [5426 Bytes] - [22/09/2016 16:23:26]
C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C3].txt - [6326 Bytes] - [26/09/2016 10:49:19]
C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C4].txt - [5663 Bytes] - [26/09/2016 14:01:23]
C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C5].txt - [5882 Bytes] - [27/09/2016 14:44:50]
C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S0].txt - [9773 Bytes] - [22/09/2016 16:12:46]
C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S1].txt - [3508 Bytes] - [22/09/2016 16:23:03]
C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S2].txt - [4249 Bytes] - [26/09/2016 10:48:55]
C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S3].txt - [3631 Bytes] - [26/09/2016 14:00:57]
C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S4].txt - [4320 Bytes] - [27/09/2016 14:44:30]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C5].txt - [6320 Bytes] ##########
Altro... 

1 risposta

n00r 22869 Posti giovedì 19 marzo 2009Data di registrazioneContribuenteStato venerdì 29 dicembre 2017 Ultimo intervento - 27 set 2016 alle 14:59
0
Grazie
se si aprono ancora delle pagine fai una scansione con ZHPCLeaner e Malwarebytes

=ZHPCleaner=
 • Scarica ZHPCleaner
 • Chiudi tutti i browser e programmi aperti
 • Avvia il programma e accetta la licenza
 • Fai clic su Scanner finita la scansione fai clic su Riparazione e mandaci il report generato


=Malwarebytes=
 • Scarica Malwarebytes ed installalo
 • Disattiva l'antivirus (durante la scansione)
 • Avvia il programma
 • Aspetta che finisca l'aggiornamento del database; se non si fa in automatico, clicca su "Aggiornamento"
 • Clicca su "Opzione"
  • Cambia la lingua in italiano
  • Clicca su "Rilevamento e protezione" (a sinistra), in "Protezione da 'non-malware'" seleziona "Gestisci rilevamenti come malware" in entrambe le voci Rilevamenti "PUP" e "PUM"
 • Clicca su "Scansione"
 • Seleziona la voce "Ricerca elementi nocivi"
 • Una volta finita clicca su "Applica azioni"
 • Se viene chiesto di riavviare "Accetta"
 • Apri il programma e clicca su "Cronologia" poi "Log applicazione"
 • Seleziona l'ultimo log quindi "Vedi"
 • Clicca su "Copia negli appunti" (non succede niente ma il report verrà copiato)
 • Fai incolla nella tua risposta